privacy, beveiliging en cookies

“Bernaerts Music iRadio geeft je de mogelijkheid om, op een unieke manier van verschilldende playlists, 24/7 te luisteren naar je favoriete Bernaerts HaFaBra muziek!”

Frank Bernaerts

Oprichter

Contact

Molenstraat 31-33
8370 Blankenberge
België

0479 55 76 69
Intern.: +32 479 55 76 69

Info

Privacybeleid

Bernaerts Music BV hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Bernaerts Music BV. Jouw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bernaerts Music BV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Bernaerts Music BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.